Grafisch ontwerpburo – Van den Bos

Bureau KeK

Kras en Knaap, kortom KeK

In dit logo staat de letter ‘K’ centraal (Joke Kras en Irene van der Knaap). Deze letter is bewust geplaatst binnen een kader; iedereen werkt en leeft binnen zijn of haar eigen kader van taken en activiteiten. Soms bewust  vormgegeven, maar vaak toevallig en zonder genoeg rekening te houden met talent en passie. Hierdoor kan toenemende druk ontstaan, waardoor individueel of in teamverband problemen in de vorm van stress en burn-out optreden.
Samen met Bureau Kek wordt gezocht naar een betere afstemming van talent. Eerst intuïtief en later praktisch. 

Het logo is speels (intuïtief), sportief (progressief) en strak (professioneel). Bureau Kek stelt medewerkers (van opdrachtgevers) centraal en laat deze in teamverband beter presteren.

Vormen in logo

 • Progressief 
  Schuine lijn naar rechtsboven in ‘K’
 • Onderzoekend
  Opening in kader. Er is altijd een uitweg, oplossing of manier om beter met druk om te gaan. Net even buiten het vertrouwde kader durven denken.
 • Vertakking K
  Groei binnen team/netwerk/taken. Dit kan soms ook betekenen dat iemand beter presteert op een ander werkgebied.
 • Intuïtie
  Kaart hoogteniveau (lijnwerk in achtergrond). Het samen ontdekken van mogelijk te hoge pieken enerzijds en uitdagingen anderzijds. Deze uitdagingen willen overwinnen en uiteindelijk functioneren binnen een ideaal werkklimaat.
Bureau Kek Visitekaartje
Bureau Kek Gevelimpressie
Bureau Kek Id